Mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa.

Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Lähtökohtana on ihmisen ja hevosen
vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Tavoitteena on että asiakas pystyy vahvistamaan psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointiaan.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa järjestämme tallillamme.
Tiina Koivuniemen toimesta ( psykiatrian sairaanhoitaja).
Meille asiakkaaksi ovat tervetulleita kaikki jotka kokevat
hyötyvän toiminnasta.


Maksajatahona toimii yleensä kaupunkien sosiaalitoimi
tai erilaiset laitokset.
Jos tällä toiminnalla voimme ehkäistä yhdenkin lapsen
syrjäytymistä tai vaikkapa mielenterveyspotilaan kuntoutumista
paluuta normaalin elämään.
Olemme päässeet tavoitteeseen.

Mikäli haluat sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan, ota yhteyttä
kuntasi/kaupunkisi sosiaalitoimeen. Tai minuun puh.
050-5429215 Tiina